1985-1990
 
Het prille begin
The kick-off


1990-1995
 
Het keerpunt
The turning point


1995-2000
 
De doorbraak
The break-through


2000-2005
 
Internationaal
International


2005-2010
 
De rijping
The maturation


2010-2015
 
De volgroeiing
Reaching maturity


2015-2020
 
De bewustwording
The awakening


2020-heden
 
Heden
Present


Untitled Document

2020 - heden HET HEDEN - THE PRESENT   

 

TENTOONSTELLINGEN - EXPOSITIONS (* collectief - collective).
AKTIVITEITEN - ACTIVITIES
SELECTIES - SELECTIONS

 


2021

Uitgave en voorstelling van suspense roman - Edition and presentation suspence book "Het Dijle Mysterie".

 

Het boek is nog te verkrijgen door storting van 30,00 Euro op rekening van Frans Peerlings - The book is still available by deposit into account of 30,00 Euro
BE 79 7350 5406 2633

 

 


2021

Uitgave en voorstelling kunstboek - Edition and presentation art book "Meer Frans Peerlings More"

 

Het boek is nog te verkrijgen door storting van 65,00 Euro op rekening van Frans Peerlings - The book is still available by deposit into account of 65,00 Euro
BE 79 7350 5406 2633

 

 


2021

Antwerpen/Antwerp: Expo Pakhuis/Warehouse 't Glorie

 


2022

Antwerpen/Antwerp: Expo Pakhuis/Warehouse 't Glorie

 


2023

Antwerpen/Antwerp: Permanente Expo "Het gouden anker"

 

Mechelen: Expo "VOC centrum -center"

 


ATELIER FRANS PEERLINGS Pakhuis 't Glorie 2000 Antwerpen-Antwerp   België-Belgium.


  

bezoekers/visitors

  

©2020 FRAPEE